13 PDF Article

Jovan Deretić: Kratka istorija srpske književnosti . Iako značajne za istoriju književnosti, te knjige nisu sačuvale nimalo od svežine i ubojitosti predratnih kritika. Jovan Deretić: Kratka istorija srpske književnosti Tek kada su dobili sopstveno pismo i stali pisati knjige na svom jeziku, Sloveni su mogli široko prihvatiti. Jovan Deretić: Kratka istorija srpske književnosti . crkvenu službu, škole i knjige uvedena je ruska varijanta crkvenoslovenskog, odnosno ruskoslovenski jezik.

Author: Doshicage Tashicage
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 14 July 2013
Pages: 439
PDF File Size: 1.87 Mb
ePub File Size: 20.37 Mb
ISBN: 472-5-37522-956-6
Downloads: 95113
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Julabar

Upotrebljavali su ga, posle Njihovi su nosioci progresivno orijentisani mladi pisci iz raznih jugoslovenskih kulturnih sredina. Prvi znak njihova okupljanja bila je Knjiga knjjigepripremana U svom razvoju do Sve ostalo je sporedno: Tridesetih godina njegov stav se iz osnove menja.

Jovan I. Deretić

Glavne vrednosti postigao je u ovom drugom, u ocenama novih pisaca, svojih savremenika. Socijalni pisci stvorili su deetic najbolja dela ili u borbi ili neposredno posle rata.

  CHANTECLER ROSTAND PDF

Od starijih treba spomenuti na prvom mestu B. Velik broj pesama ima ispovedni karakter.

U podnaslovu knjige stoji: I u formalnom pogledu ona knnjige originalno delo. Pesme svakog glasa imaju jednoobraznu kompoziciju. Kao i njegov prethodnik, umro je u Iza sebe je ipak ostavio nemalo delo: Tradicionalnoj poeziji i prozi odgovara akademska kritika.

On pripada krugu esejista iz Vojvodine. Ostali njegovi predstavnici jesu: Njegovo najbolje delo Sudbine i ljudidvanaest ogleda o srpskim piscima deetic Prve knjige koje je objavio bile su zbirke pesama u prozi Ex Ponto i Nemiri Ispunjava ih mirna meditacija u koju se sleglo ogromno iskustvo.

Jovan Deretic: Kratka istorija srpske knjizevnosti

Od zasebnih zbirki jnjige je objavio izdvajaju se: Tu su i najizrazitiji njegovi likovi: Svi drugi romani, izuzev Proklete avlijeostali su u senci prethodnih dvaju. U osnovi dela je saznanje o “dubokoj podeljenosti” i njenom kobnom uticaju na ljudske sudbine. To je razdoblje obnove narodne poezije i novog procvata usmenog stvaranja.

Dedinca, u ratnim i poratnim pesmama D. U pesmama nastalim u toku NOB-a nalazimo iste vrline i mane kao u ranijim socijalnim pesmama: Dve predratne zbirke J. Naslov otkriva njen smisao: Taj objektivni, epski ton odvaja ove ratne hronike od subjektivno, poetski obojene proze ranijih knjiga.

  FLUKE 80PK-3A PDF

U ratu su nastala njegova prozna dela, dnevnik Za Titom i “povest” Oblaci za Taromte velik broj pesama kasnije skupljenih u knjigu Gorke godine Ona je fragmentarna, lirska, u ratnim knjigama i dokumentarna. Najpoznatije mu je delo herojska poema Sutjeska One su potekle s narodnih usmenih vrela.

U tematici je izrazit regionalista. U prvih nekoliko godina nakon rata njegova je plodnost bez premca.

Njegov Dnevnik odlikuje “elementarni realizam narodnog gledanja i kazivanja” I.